top of page

Handeles betingelsar

www.hivens.no er ei side for å finne og bestille opplevingar på Sunnmøre. Nettsida eiges og drives av Opplev Runde AS.

Dette dokumentet må lesast før kjøp av billetter og andre tenester på www.hivens.no. Ved påmelding av fleire deltakarar må du sørge for at alle leser og følger krav / betingelser anført på aktiviteten sin side. Ved betaling for billetter i regi av Hivens.no v. Opplev Runde blir denne avtalen automatisk godtatt. Derfor anbefaler vi at denne lesast grundig før innbetaling.

 

Ansvar og medansvar

Ved å kjøpe billetter på www.hivens.no plikter du å følgje retningslinjer og regler frå den spesifikke leverandør. Ulike aktivitetar på hivens.no inkludere ulike typar for risiko for uhell og skader.

Leverandøren har det overordna ansvaret for kvar aktivitet. Hivens.no er bere ei plattform for sal og marknadsføring av aktiviteten og kan ikkje stilles til ansvar for uhell og skadar under kvar aktivitet.

For at leverandøren skal kunne ha ansvar for sikkerheita i må alle deltakarane rette seg etter leverandørens sine instruksar under heile aktiviteten eller tenestene. Ta kontakt direkte med leverandøren om du har helseplagar ikkje anna som kan vere relevante for leverandøren å vite om.

Villkår for kjøp av aktivitet

Når deltakar har kjøpt ei billett eller teneste er avtalen mellom Hivens.no ved Opplev Runde og deltakaren inngått.

Kva som er inkludert i prisen blir spesifisert i beskrivinga av kvar enkelt aktivitet eller teneste. 

Hivens.no tilbyr ikkje avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring.

Plikter under aktiviteten eller teneste

Deltakarar som deltar på aktivitetar eller nytter tenester kjøpt på Hivens pliktar å følgje leverandørens sine instruksar. Om dette ikkje vert overhaldt kan leverandøren avslutte aktiviteten eller kansellere tenestene og avtalen mellom Hivens og deltakar blir avslutta.

Av bestilling av billett til aktivitet eller teneste

Av bestillingsregler synes fram av beskrivinga på kvar enkelt aktivitet eller teneste.

 

Kanselering

Leverandøren kan når som helst kansellere ein tur dersom ikkje antall deltakere er innfridd i forhold til det som er satt som krav på aktiviteten sin beskriving. Leverandøren pliktar å gi informasjon om dette så fort det er mogleg, og deltakar får refundert innbetalt beløp.

bottom of page